Zrównoważony rozwój

Jesteśmy dla ludzi
i dla planety

Podejmujemy działania, dzięki którym mamy realny wpływ na to, jaką firmą jesteśmy: dla ludzi i dla planety. Dlatego dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ale też troszczymy się o wewnętrzny rozwój i relacje w firmie.

Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Rosnąca konsumpcja i industrializacja przyczynia się między innymi do nadmiernej emisji CO2 i zanieczyszczania środowiska szkodliwymi odpadami.

Jako jedni z liderów w branży, bezpośrednio oddziałujemy na wyzwania środowiskowe: zużycie wody, paliwa i produkcję odpadów. Naszym celem jest bycie odpowiedzialną społecznie firmą, dlatego nie przechodzimy obojętnie wobec zmian klimatycznych: podejmujemy szerokie działania dbając o zrównoważony rozwój.

środowisko

Zaczynamy dbać o środowisko już na etapie projektowania.

Produkt ekologiczny to taki, którego można używać wiele razy przez długie lata. Dlatego tworząc nowe produkty i ulepszając stare, staramy się zapewnić wytrzymałą konstrukcję.

transport

Dbamy o to, by nasze pojemniki zajmowały jak najmniej miejsca w transporcie. Opatentowaliśmy sposób na rozmieszczenie kółek, dzięki któremu oszczędzamy nawet 30% miejsca w transporcie.

energia

Wyposażamy zakład w energooszczędne maszyny.

recykling

Nasze pojemniki i etykiety wykonane są z polipropylenu, który podlega pełnemu recyklingowi.

przetwórstwo

Przetwarzamy 100% odpadu produkcyjnego, który jest wykorzystywany w naszej linii eco.line oraz w klipsach, kółkach i rączkach w większości linii.

zrównoważony rozwój

Cele Zrównoważonego Rozwoju to plan działania przygotowany przez ONZ, który ma przyczynić się do przemiany krajów, firm i organizacji pozarządowych. Dzięki niemu, potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń będą mogły być zaspokojone w zrównoważony sposób. Nie tylko z szacunkiem dla środowiska, ale też z uwzględnieniem potrzeb społecznych i socjalnych.

Z dumą wdrażamy go w naszej firmie, chcąc mieć realny wpływ na świat, w którym żyjemy.

 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Równość płci
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Dążymy do tego, aby nasi pracownicy byli w jak najlepszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, dlatego dbamy o ich bezpieczeństwo i wspieramy wszelkie inicjatywy prozdrowotne. Oferujemy dostęp do stałej opieki zdrowotnej dla pracowników i członków rodziny.
 • W naszej firmie panuje otwartość i pełne zrozumienie, dlatego zawsze zapewniamy sprawiedliwe i równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości. Wspieramy również opiekę rodzica nad dzieckiem i promujemy zatrudnianie kobiet na wyższych stanowiskach, zapobiegając przy tym mobbingowi lub przemocy.
 • Ciągle testujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania produkcyjne, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i nie zatrzymywać nas w rozwoju. W tym wszystkim nie zapominamy troszczyć się o nasz zespół. Dlatego zatrudniając nowych pracowników, dbamy o ich najwyższą satysfakcję oraz bezpieczeństwo środowiska pracy.
 • Modernizujemy i inwestujemy w swoją infrastrukturę, czyniąc ją bardziej zrównoważoną, odporną oraz przyjazną ludziom i środowisku. Pomaga nam w tym nasz dział badań i rozwoju, dzięki któremu wypracowujemy najlepsze ekologiczne rozwiązania oparte o wiedzę.
 • Każda osoba zatrudniona w naszej firmie otrzymuje godziwą płacę i ma zagwarantowany przejrzysty system wynagradzania i premiowania. Wprowadzamy praktyki antydyskryminacyjne: w zakresie rekrutacji, zatrudniania i całej organizacji.
 • Promujemy korzystanie z wielorazowych produktów i wykorzystywanie tworzyw, które podlegają recyklingowi. Nasi pracownicy mają stały dostęp do filtrowanej wody, a także wielorazowych bidonów.
 • Uwzględniamy aspekty środowiskowe na każdym etapie projektowania produktu, od powstania, przez produkcję, logistykę, aż po utylizację. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić do 30% przestrzeni podczas transportu i przechowywania naszych pojemników.
 • Jako organizacja podejmujemy działania, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Wykorzystujemy 100% odpadu produkcyjnego, który przetwarzamy na granulat i ponownie wykorzystujemy do produkcji pojemników eco.line, kółek i klipsów i rączek. Nasz zakład produkcyjny posiada zielony dach, a ogrzewanie podłogowe w budynku działa w systemie odzysku ciepła z linii produkcyjnej.
Podstawą naszej firmy są ludzie.

W Orplast tworzymy zespół, który trzyma się razem, a atmosfera wzajemnego wsparcia utrzymuje nas w składzie, który przez lata niewiele się zmienił! Podstawą naszej firmy są ludzie. Chcemy, aby każdy czuł się tu dobrze.