cofnij

2000

zakup budynków w Demlinie

Wieloletni rozwój zwiększył zapotrzebowanie na powierzchnię magazynowo-logistyczną.

W związku z czym zakupione zostały powierzchnie po Spółdzielni Wiejskiej w Demlinie. Dzięki temu możliwe było także zaangażowanie lokalnej społeczności i stworzenie nowych miejsc pracy. Z czasem zaadaptowano także kolejne budynki gospodarcze i tworzenie równoległych linii produkcyjnych.