cofnij

1992

fabryka Gdańsk ul. Marynarki Polskiej

Szybki rozwój formy

Po kilku latach działalności produkcja rozrosła się na tyle, że niezbędne było powiększenie powierzchni pracy. Dzięki inwestycji w część budynków po zlikwidowanym Gdańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym rozwój firmy nabrał tempa. Stara baza i warsztat sprzętu budowlanego powoli zmieniały się w fabrykę.